We hopen 25 september 2023 weer met de beginnerscursus te beginnen. VOLĀ  IS VOL !!!

alle cursusdata zijn: 25 september

2-9-16-23-30 oktober

6-13-20-27- november

4-11-18- december.